Προφίλ

Η εταιρεία μας auto-zaxariadis ιδρύθηκε το 19.. Ιδρυτής της εταιρείας μας είναι ο ……………. Σήμερα υπεύθυνοι της εταιρείας μας είναι ο Νικόλαος και ο Ιωάννης Ζαχαριάδης.

Εξελίξαμε το συνεργείο μας σε ένα σύγχρονο συνεργείο, με χώρους και μηχανήματα σύγχρονα ώστε να ανταποκρινόμαστε στην αποκατάσταση των προβλημάτων όλων των αυτοκινήτων. Διατηρούμε τις τιμές μας πολύ χαμηλές ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις δύσκολες αυτές εποχές.

Η ποιότητα των υλικών και των υπηρεσιών μας είναι αυτά που υποσχόμαστε ότι θα διατηρούμε πάντα σε υψηλό επίπεδο.